Zwemmend Redder

Algemeen

Doelgroep: ca. 9 – 12 jaar

Van de Zwemmend Redder wordt verwacht dat een redding zwemmend kan worden uitgevoerd. Verwacht mag worden dat voldoende watervreesvrijheid en zwemtechniek aanwezig is. Dit gevorderde redder niveau is onderverdeeld in twee functionele aandachtgebieden, namelijk

  • basis natte reddingstechnieken; en
  • complexe natte redding.

In de eerste bekwaamheidsniveaus wordt ingegaan op het benaderen, bevrijden en vervoeren van een enkele drenkeling. In de volgende bekwaamheidsniveaus met complexe natte redding wordt meer ingegaan op zoekpatronen onder water, bijzondere drenkelingen (b.v. bewusteloos) en samenwerken als groep.

Bij de natte redding wordt in de Zwemmend Redder 1 de nadruk gelegd op het benaderen en het vervoeren van een drenkeling. Tevens wordt door de invoering van een behoedzame benadering het bewustzijn ontwikkeld, c.q. benadrukt, dat drenkelingen ook een gevaar kunnen vormen. Door invoering van de rescue tube wordt tevens aangeleerd om drenkelingen een drijfhulpmiddel aan te bieden en wordt ervaren dat het vervoeren zonder middelen moeilijker is dan met middelen.

Bij het Zwemmend Redden 2 wordt onder andere ingegaan op het veilig uitvoeren van een natte redding door gebruik te maken van twee redders en elkaar aan te lijnen, almede het verder ontwikkelen van bevrijdingsgrepen en vervoermethoden.

In de volgende bekwaamheidsniveaus (Zwemmend Redden 3 en 4) met complexe natte redding wordt meer ingegaan op het aanpakken van een ongeval, zoeken van drenkelingen in onbekend water en zorgen voor veiligheid tijdens een redding (o.a. zekeren van redders). Bij de Zwemmend Redder 3 ligt de nadruk op het omgaan met zoekgeraakte, drukke en bewusteloze drenkelingen en veiligheid voor zowel de redder als drenkeling. Bij Zwemmend Redder 4 wordt meer de nadruk gelegd op samenwerking bij een eenvoudig ongeval, evenals kennismaken met beperkt zicht in water door invoering van een geblindeerde bril bij het afzoeken van de bodem.

Exameneisen

Zwemmend Redder 1

Zwemmend Redder 2

Zwemmend Redder 3

Zwemmend Redder 4