Life Saver

Algemeen

Doelgroep ca. 12 – 16 jaar

In dit opleidingsprogramma wordt een kandidaat voorbereid om te assisteren bij toezicht en bewakingen. Vanaf 14 jaar is het toegestaan om te werken in Nederland onder toezicht van een beroepskracht. Hierbij dient rekening te worden gehouden met opleidingsniveau, werktijden en zelfstandigheid. In de sportwereld is het gebruikelijk om kinderen vanaf ca. 12 jaar kennis te laten maken met overige activiteiten van de sport, zoals het helpen bij trainingen. Bij reddingsbrigades gebeurt dit onder andere door kennis te laten maken met varend redden en beperkte aanwezigheid bij (incidentele) bewakingen. In de opleidingsprogramma’s voor Life Saver worden wederom twee aandachtgebieden onderscheiden, namelijk:

  • de voorbereidende fase tot Life Saver; en
  • Life Saver.

Bij de voorbereidende fase tot Life Saver (de diploma’s Life Saver 1 en 2) wordt theorie toegevoegd naast de praktische onderdelen. Bij Life Saver 1 wordt het praktische deel meer gericht op de conditionele aspecten en theoretisch op het niveau van het huidige brevet 6 en eenvoudige nazorg (o.a. eenvoudige wondverzorging als pleister plakken en herkennen van zonneverbranding). Daarnaast wordt gewerkt aan zelfstandigheid.

Bij Life Saver 2 wordt gewerkt aan verantwoordelijkheid bewustzijn, nazorg en inzicht bij reddingen. Hierbij ligt de nadruk op het uitvoeren van het reddingsproces (inzicht, alarmeren, redden, nazorg) en het onderkennen van mogelijke gevaarlijke situaties.

In het laatste opleidingsprogramma van de nieuwe brevettenlijn, Life Saver 3, wordt de kandidaat voorbereid op de vervolg- en kader opleidingen en wordt inzicht verworven in o.a. organisatorische aspecten van meer omvangrijke bewakingen en hulpverleningen, het kunnen uitleggen van procedures aan derden (o.a. PR van preventie) en het mee kunnen helpen aan voorbereidingen van bewakingen. Daarnaast wordt de techniek en fysieke conditie op het internationale niveau gebracht van Life Saver. Met dit internationaal erkend niveau mag worden verwacht dat vervolgopleidingen zoals Life Guard, instructeur en eventueel duiker probleemloos kunnen worden begonnen, c.q. doorlopen.

Exameneisen

Life Saver 1

Life Saver 2

Life Saver 3