Bestuur

Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
Het bestuur wordt in de uitvoering van haar taken ondersteund door diverse commissies.

Voorzitter *

Vincent van der Meer

Benoemd: 20 maart 2012

 

Penningmeester *

Ruud Wiegman

Benoemd: 8 maart 2005

Secretaris

- vacant -

Benoemd:

 

Bestuurslid Opleidingen

Kevin Swarts

Benoemd: 14 juli 2020

Bestuurslid Sport *

René Kliffen

Benoemd: 20 februari 2001

 

Bestuurslid W&R

- vacant -

Benoemd:

Bestuurslid Algemeen

Jur Bangma

Benoemd: 7 september 2023

 

 

* lid dagelijks bestuur

 

Voor vragen aan het Dagelijks bestuur stuur een bericht naar: Dagelijks Bestuur

Voor vragen aan het Bestuur kunt u mailen naar: Bestuur

 

Rooster van aftreden Bestuur

 

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Voorzitter

 

 

X

 

 

X

 

Secretaris

X

 

 

X

 

 

X

Penningmeester

 

X

 

 

X

 

 

Bestuurslid Opleidingen

 

 

X

 

 

X

 

Bestuurslid W&R

X

 

 

X

 

 

X

Bestuurslid Sport

 

X

 

 

X

 

 

Bestuurslid Algemeen

 

 

X

 

 

X