Over het Zwemmend Redden (Lifesaving)

De Lifesaving opleidingen zijn de recreatieve opleidingen van de Reddingsbrigade waarbij kinderen op een sportieve manier hun zelfredzaamheid in het water vergroten. Daarnaast leren zij de basisvaardigheden van het zwemmend redden aan. Lifesavers kunnen zichzelf en anderen uit het water redden wanneer dit nodig mocht zijn. Met plezier van het water genieten staat voorop. Leuke en uitdagende zwemlessen en trainingen binden kinderen aan de reddingsbrigade met een logische doorstroming naar de Lifesaving Sport. Uiteindelijk moet de binding aan de reddingsbrigade die met deze activiteiten ontstaat de opstap vormen naar de vrijwilligersactiviteiten binnen een reddingsbrigade, bijvoorbeeld lifeguard op het strand of instructeur in het zwembad en andere verenigingsfuncties.

Junior Redder (1 t/m 4)

ca. 6 – 9 jaar

Een Junior Redder kan zichzelf redden, is vrij in het water en kan verschillende hulp- en reddingsmiddelen gebruiken om een ander vanaf de waterkant te redden. Kinderen kunnen na het Zwem-ABC meteen doorstromen naar Junior Redder 1. Sport en plezier staan bij de Junior Redder diploma’s voorop. Het voornaamste doel is om spelenderwijs de zelfredzaamheid van kinderen te vergroten. Eerst door het verder watervreesvrij maken, het verbeteren van de zwemtechniek en het omgaan met bijzondere situaties in het water. Daarna maken kinderen kennis met verschillende hulp- en reddingsmiddelen en wordt een begin gemaakt met het aanleren van de vaardigheden om een droge redding (een redding vanaf de kant) uit te voeren. Wanneer een kind alle diploma’s heeft behaald, is hij Junior Redder.

Zwemmend Redder (1 t/m 4)

ca. 9 – 12 jaar

Een Zwemmend Redder kan een drenkeling redden door hem te zoeken, te benaderen en te vervoeren, eventueel met hulp- en reddingsmiddelen. De Zwemmend Redder gaat een stapje verder dan de Junior Redder. Bij deze opleidingen leer je hoe iemand zwemmend gered kan worden (een natte redding). Bij deze natte redding wordt de nadruk gelegd op het benaderen en het vervoeren van een drenkeling. Samenwerken staat in deze opleidingen centraal. Er wordt meer ingegaan op het handelen tijdens een ongeval, het zoeken van drenkelingen in onbekend water en zorgen voor veiligheid tijdens een redding voor redder en drenkeling. Wanneer een kind alle diploma’s heeft behaald, is hij Zwemmend Redder.

Lifesaver (1 t/m 3)

ca. 12 – 16 jaar

Een Lifesaver is (nog) geen professional, maar bezit wel de vaardigheden om drenkelingen te redden en hulp te verlenen. De Lifesaver diploma’s zijn de laatste diploma’s in de Lifesaving lijn. Een Lifesaver bekwaamt zich in het redden van drenkelingen en het vergroten van zijn zelfredzaamheid en leert daarmee (zelfstandig) adequaat hulp te verlenen, mocht hij ergens een drenkeling aantreffen. Daarnaast maakt het verlenen van eerste hulp ook onderdeel uit van de opleidingen. Wanneer alle diploma’s zijn behaald, is iemand een Lifesaver.

Reddingsbrigade Nederland