Commissie Opleidingen

De commissie Opleidingen is belast met het organiseren van alle zwemlessen (Zwem-ABC, Lifesaving), examens voor het Zwem-ABC, examens Lifesaving, kaderopleidingen (lesgever Zwem-ABC) en bijscholingen van de lesgevers.

Voorzitter

Kevin Swarts

bestuurslid Opleidingen

Lid

Rick van Beek

 

Lid

René Kliffen

Lid

Titus Langeveld

Lid

Marijke Ras

Lid

Carmen van der Meer

Contact

Commissie Opleidingen