Commissie Sport

De commissie Sport is belast met het organiseren van alle trainingen (Pool en Ocean), deelname aan wedstrijden Lifesaving en het organiseren van de jaarlijkse Onderlinge Wedstrijden.

Voorzitter

René Kliffen

bestuurslid Sport

Lid

Bart Stoppelenburg

 

Lid

Janneke Ras

Lid

Jur Bangma

Contact

Commissie Sport