Oproep Algemene Vergadering 2023

Beste leden,

Hier vindt u de oproep en de agenda voor onze jaarlijkse Algemene Vergadering. Wanneer u op deze link klikt gaat u naar de uitnodiging

Er is voor gekozen om geen enkel lid hier individueel via een aparte e-mail van op de hoogte te stellen.

U kunt deze tekst hier op onze website lezen en in een centrale mail welke richting alle leden is verzonden.

Mocht u deze mail niet hebben gekregen maar wel de standaard informatieve mail van onze vereniging willen ontvangen dan kunt u hiervoor contact opnemen met onze ledenadministratie.

Graag ontvang ik velen van u op 21 maart 2023.

Met vriendelijke groet,

Vincent van der Meer

voorzitter Delftse Reddingsbrigade