Beste leden, ouder(s) / verzorger(s), 
 
Ik wil jullie graag meenemen in de meest recente besluiten welke het bestuur van de Delftse Reddingsbrigade in de afgelopen weken heeft genomen.
Inmiddels zijn de lesgroepen welke bijna op mogen voor een diploma (te weten “op voor A”, “op voor B” en “op voor C”) alweer twee weken bezig met zwemmen. Uiteraard hebben wij tijdens deze heropening alles goed geëvalueerd en kijken wij constant verder naar wat nog meer mogelijk kan zijn binnen de huidige regelgeving.
 
Een aantal factoren die alle besluiten beïnvloeden zijn de volgende:

  • Alle lessen dienen uitgevoerd te worden met de lesgever op minimaal 1,5 meter van de groep en van zijn collega-lesgevers. Gelukkig mogen we sinds kort ook de groepen tot 18 jaar onderling wel binnen de 1,5 meter laten sporten, echter niet daarbuiten (denk hierbij aan binnenkomst in het zwembad e.d.).
  • We mogen in het Sportfondsenbad aan de Weteringlaan maximaal 24 zwemmers toelaten. Dit heeft te maken met de maximale capaciteit van de kleedkamers. Dit is besloten door het zwembad zelf en hierop hebben wij nagenoeg geen invloed. Uiteraard blijven we wel in gesprek met het zwembad om dit getal, daar waar mogelijk, omhoog bij te stellen.
  • In onze groep lesgevers bevinden zich een aantal mensen binnen de risicogroep en deze lesgevers kiezen er dan ook voor om begrijpelijkerwijs niet te komen lesgeven.

 
De besluiten welke wij nemen voor nu tot aan de zomer zijn de volgende:

  • We gaan door met de lessen zoals ze nu gepland staan zolang de regelgeving niet wordt aangescherpt door de overheid.
  • We breiden per 16-6-2020 en 18-6-2020 de lessen uit met de baden 4 en 5. Om dit mogelijk te maken hebben we wel creatief moeten nadenken m.b.t. de ruimte. Dit gaat voor veel zwemmers van de dinsdag betekenen dat wij alleen ruimte hebben kunnen vrijmaken op de donderdagavond in Kerkpolder. Dit is een groter bad en heeft daardoor meer capaciteit. Alle leden van de baden 4 en 5 gaan voor die tijd een aparte mail ontvangen met alle nodige informatie.
  • We gaan, zonder enige garantie, een afzwemmoment plannen op respectievelijk 14-7-2020 en 16-7-2020. Dit zijn de laatste zwemavonden in beiden baden en hiermee komt de traditionele speelles te vervallen alsmede ook de lessen van de RedNed-lijn. In welke vorm we dit gaan laten plaatsvinden (met of zonder publiek, per diploma, etc.) gaan we in een later stadium bekend maken. Het zou theoretisch zelfs zo kunnen zijn dat we de groep van de dinsdag tegelijkertijd laten afzwemmen met die van de donderdagavond en dan wel op de donderdagavond. Houdt om deze reden dan ook beide data vrij in uw agenda.
  • Op korte termijn kunt u een mail verwachten m.b.t. de compensatie. Hierin zal uitgelegd worden hoe wij compenseren en zullen wij een aantal gegevens van u nodig hebben.
  • De baden 1 t/m 3 gaan wij voor de zomer nog niet opstarten omdat wij als vereniging niet geloven in een kwalitatief goede les waarin de 1,5 meter regel gehandhaafd wordt. Wij betreuren deze beslissing enorm, maar kunnen om genoemde regel in combinatie met het tekort aan capaciteit in de baden niet anders dan dit zo te doen.
  • Daar waar mogelijk gaan we in aangepaste vorm proberen een Algemene Ledenvergadering te organiseren nog voor de zomer.

 
Dit zijn alle beslissingen tot aan de zomer als de regelgeving blijft zoals hij nu is.
 
Als bestuur hopen we na de zomer ook te kunnen starten met de baden 1 t/m 3 al is het misschien in een vorm die minder kwaliteit zal opleveren, maar wel de kinderen de mogelijkheid biedt het gevoel met water te ervaren. Deze hoop wilde ik tot slot nog wel met u delen.
 
Ik hoop iedereen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Met vriendelijke groet,
 
Vincent van der Meer (voorzitter Delftse Reddingsbrigade)