Inmiddels zijn we na de eerste berichtgeving van de sluiting al drie weken verder. Zelf staan wij te popelen om weer te beginnen, maar helaas zijn er de afgelopen week weer extra maatregelen genomen door de overheid. De maatregelen zijn verlengd tot eind april. Een logisch gevolg hiervan is dat ook de komende tijd alle activiteiten binnen de vereniging stil liggen. Dit geldt uiteraard ook voor de zwemlessen. 

 

Het bestuur heeft besloten dat alle niet noodzakelijke activiteiten uit naam van de reddingsbrigade, waarbij meer dan 1 persoon aanwezig bij moet zijn (intern of extern) niet door mogen gaan. Dit is met uitzondering van activiteiten die telefonisch of digitaal gedaan kunnen worden. Deze regel geldt voornamelijk voor het bestuur, kader en commissies. De enige uitzondering die blijft gelden, is inzet voor de Nationale Reddingsvloot (NRV). In geval van alarmering en een daaropvolgende inzet is hier een apart protocol voor opgesteld door Reddingsbrigade Nederland welke wij zullen volgen.

 

Op het moment dat maatregelen versoepeld worden en bijvoorbeeld het zwembad weer open gaat, kijken wij of we weer kunnen gaan zwemmen en of we ook de andere activiteiten kunnen opstarten. Het bestuur heeft besloten dat wij jullie hierover informeren zodra dit mogelijk is.

 

Algemene ledenvergadering (ALV)

Onlangs hebben wij de algemene ledenvergadering afgelast. Voorlopig zal deze niet gepland worden. Het bestuur is ervan op de hoogte dat er momenteel voor verenigingen eventuele software beschikbaar wordt gesteld om de algemene ledenvergadering digitaal te kunnen organiseren. Gezien de inhoud van de agenda geeft het bestuur de voorkeur aan wachten tot de maatregelen versoepeld worden en fysieke aanwezigheid weer mogelijk is.

 

Tot slot

Wij willen jullie in deze lastige tijd enorm veel sterkte toe wensen, zeker wanneer iemand in uw nabije omgeving te maken heeft met dit vervelende virus. Daarnaast willen wij middels deze brief onze leden en/of ouders/verzorgers van leden die in de vitale functies werken een groot compliment geven voor jullie ongekende inzet op dit moment! Wij hopen elkaar, in goede gezondheid, snel weer te zien. 

 

Met vriendelijke groet, 


Bestuur Delftse Reddingsbrigade