aankondiging:

De Algemene Ledenvergadering zal dit jaar plaatsvinden op maandagavond 12 juli 2020

De uitnodiging kunt u hier vinden, ook kunt u zich hier aanmelden en de stukken aanvragen

Agenda:

Inloop : 20:00 uur
Aanvang : 20:30 uur
Einde : 22:30 uur
Voorzitter : Vincent van der Meer

1. Opening: De voorzitter zal iedereen welkom heten en de agenda met u doornemen.
2.
Berichten van verhindering en laatste mededelingen
3. Update Corona vs DRB
4. Goedkeuring van het verslag van de vorige Algemene Vergadering: Het verslag van de vorige Algemene Vergadering, gehouden op      dinsdag 14 juli 2020, dient te worden goedgekeurd.
5.
Jaarverslag 2020: Indien wenselijk zal hier een toelichting gegeven worden.
6.
Financieel verslag over 2020
    - De penningmeester zal een toelichting geven op de cijfers van de balans en staat van baten en lasten.
    - De penningmeester zal tevens een toelichting geven op de cijfers van de kantine.
7.
Rapport van de kascommissie
    - De leden van de kascommissie hebben de financiële stukken onderzocht en brengen verslag van hun bevindingen uit.
8.
Decharge: Na goedkeuring van het jaarverslag en het financieel verslag wordt de Algemene Vergadering verzocht het
     bestuur te dechargeren voor het in het afgelopen jaar gevoerde beleid en beheer.
9.
Jubilaris(sen): De jubilarissen zullen gehuldigd worden tijdens de vergadering.
10.
Bestuurssamenstelling:
      - Bestuurslid Opleidingen, Kevin Swarts, is periodiek aftredend en stelt zichzelf wel herkiesbaar.
      - De Voorzitter, Vincent van der Meer, is periodiek aftredend en stelt zichzelf wel herkiesbaar.
     Hierdoor zijn er drie functies vacant, namelijk bestuurslid Waterhulpverlening & Rampenbestrijding,
     bestuurslid Algemeen en de Secretaris.

11. Pauze
     Tijdens de pauze zal een stembureau de stemmen tellen van de stemming op personen binnen het bestuur:
      In de functie van Voorzitter; Vincent van der Meer en in de functie van bestuurslid Opleidingen; Kevin Swarts.

12. Benoeming van de kascommissie
13. Commissies
      - Commissie Opleidingen
      - Commissie Sport
      - Commissie Waterhulpverlening & Rampenbestrijding
      - Werkgroep Activiteiten
      - Werkgroep EHBO
14.
Begroting 2021:      De penningmeester zal de begroting voor het lopende jaar toelichten.
15.
Contributie: Vaststelling van de contributiegelden, de inschrijfgelden en de minimumbijdrage van de begunstigende leden
      voor 2022.
16.
Voorstel tot royeren: Het bestuur stelt de Vergadering de huidige schorsing en voornemen tot royeren van jeugdlid met
      bondslidnummer D433ZVN over te nemen. De voorzitter zal het één en ander toelichten, waarna een stemming zal
      plaatsvinden.
17.
Rondvraag
      Heeft u vragen? Dien uw vraag dan voor de pauze schriftelijk in bij het bestuur. Nog beter is het de vraag
      voorafgaande aan de vergadering per mail in te dienen. Klik Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
18.
Sluiting