• Contactpagina:

Afmelden voor de zwemlessen:

Wij maken geen gebruik van telefoons, maar via deze link kunt u het zwemmend Lid afmelden voor een zwemles:

klik hier om af te melden

Vragen/opmerkingen/klachten over de zwemlessen:

vragen over de zwemlessen, of opmerkingen of klachten kunt u stellen aan de commissie Opleidingen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Ledenadministratie:

Inschrijven zwemlessen ABC: klik hier om naar het inschrijfformulier te gaan

Inschrijven Zwemmend Redden (hiervoor heb je in ieder geval diploma A en B nodig): klik hier

 

Opzeggen lidmaatschap: klik hier

Contact ledenadministratie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Betalingen, contributies en lesgelden en andere geldzaken:

vragen over betalingen, contributies en lesgelden kunt u hier stellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vragen en opmerkingen:

voor overige vragen en opmerkingen kunt u ons mailen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

aankondiging:

De Algemene Ledenvergadering zal dit jaar plaatsvinden op maandagavond 12 juli 2020

De uitnodiging kunt u hier vinden, ook kunt u zich hier aanmelden en de stukken aanvragen

Agenda:

Inloop : 20:00 uur
Aanvang : 20:30 uur
Einde : 22:30 uur
Voorzitter : Vincent van der Meer

1. Opening: De voorzitter zal iedereen welkom heten en de agenda met u doornemen.
2.
Berichten van verhindering en laatste mededelingen
3. Update Corona vs DRB
4. Goedkeuring van het verslag van de vorige Algemene Vergadering: Het verslag van de vorige Algemene Vergadering, gehouden op      dinsdag 14 juli 2020, dient te worden goedgekeurd.
5.
Jaarverslag 2020: Indien wenselijk zal hier een toelichting gegeven worden.
6.
Financieel verslag over 2020
    - De penningmeester zal een toelichting geven op de cijfers van de balans en staat van baten en lasten.
    - De penningmeester zal tevens een toelichting geven op de cijfers van de kantine.
7.
Rapport van de kascommissie
    - De leden van de kascommissie hebben de financiële stukken onderzocht en brengen verslag van hun bevindingen uit.
8.
Decharge: Na goedkeuring van het jaarverslag en het financieel verslag wordt de Algemene Vergadering verzocht het
     bestuur te dechargeren voor het in het afgelopen jaar gevoerde beleid en beheer.
9.
Jubilaris(sen): De jubilarissen zullen gehuldigd worden tijdens de vergadering.
10.
Bestuurssamenstelling:
      - Bestuurslid Opleidingen, Kevin Swarts, is periodiek aftredend en stelt zichzelf wel herkiesbaar.
      - De Voorzitter, Vincent van der Meer, is periodiek aftredend en stelt zichzelf wel herkiesbaar.
     Hierdoor zijn er drie functies vacant, namelijk bestuurslid Waterhulpverlening & Rampenbestrijding,
     bestuurslid Algemeen en de Secretaris.

11. Pauze
     Tijdens de pauze zal een stembureau de stemmen tellen van de stemming op personen binnen het bestuur:
      In de functie van Voorzitter; Vincent van der Meer en in de functie van bestuurslid Opleidingen; Kevin Swarts.

12. Benoeming van de kascommissie
13. Commissies
      - Commissie Opleidingen
      - Commissie Sport
      - Commissie Waterhulpverlening & Rampenbestrijding
      - Werkgroep Activiteiten
      - Werkgroep EHBO
14.
Begroting 2021:      De penningmeester zal de begroting voor het lopende jaar toelichten.
15.
Contributie: Vaststelling van de contributiegelden, de inschrijfgelden en de minimumbijdrage van de begunstigende leden
      voor 2022.
16.
Voorstel tot royeren: Het bestuur stelt de Vergadering de huidige schorsing en voornemen tot royeren van jeugdlid met
      bondslidnummer D433ZVN over te nemen. De voorzitter zal het één en ander toelichten, waarna een stemming zal
      plaatsvinden.
17.
Rondvraag
      Heeft u vragen? Dien uw vraag dan voor de pauze schriftelijk in bij het bestuur. Nog beter is het de vraag
      voorafgaande aan de vergadering per mail in te dienen. Klik Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
18.
Sluiting

Geachte leden en ouder(s)/verzorger(s) van onze leden, 

Gelukkig kunnen wij op dinsdag en donderdag alweer een tijdje onze zwemlessen geven, hier zijn wij erg blij mee en wij zien het belang van het kunnen geven van alle zwemlessen. 

Het geven van onze zwemlessen hangt samen met een zeer belangrijke voorwaarde; het naleven van de protocollen welke door ons zijn opgesteld. Deze protocollen passen binnen de protocollen van beide zwembaden. Tijdens het opstellen van deze protocollen hebben wij uiteraard gekeken naar de protocollen van beide zwembaden en deze leidend laten zijn. Mede, omdat een groot aantal zaken in dit protocol voor ons alleen al vanuit het zwembad verplicht zijn gesteld. Vanuit deze lijn hebben wij onze protocollen opgesteld en naar buiten gebracht. 

In deze tijd zijn er overal protocollen te vinden waardoor het niet altijd even gemakkelijk is exact te weten hoe een protocol in elkaar steekt. Hier zijn wij ons weldegelijk van bewust. Echter, dit houdt niet in dat onze vrijwilligers niet op de hoogte zijn van de protocollen en deze tot in detail kennen. Zij zijn altijd bereid u te woord te staan bij eventuele vragen en/of onduidelijkheden.

Na signalen vanuit de vrijwilligers en het management van de zwembaden voelde ik mij genoodzaakt deze mail aan u te richten. Als bestuur willen wij dat de protocollen worden nageleefd. Dit is vooral belangrijk, omdat wij het ons niet kunnen permitteren dat door laks gedrag op dit vlak we de deuren zouden moeten sluiten. Dit alles staat voor ons los van de strengere maatregelen die nu gelden en wellicht deze week aangescherpt worden.

Ik ben geschokt te moeten horen dat er meerdere incidenten hebben plaatsgevonden en dat onze vrijwilligers verbaal geweld aangedaan wordt. Gezien dit absoluut ontoelaatbaar is, heeft de uurleiding van mij te horen gekregen deze, gelukkig individuen, per direct de deur te wijzen. In mijn ogen is het kind van deze personen de dupe van het gedrag van de ouder. 

Om te voorkomen dat er misbruik gemaakt wordt van de goedheid van de vrijwilligers, heb ik aan hen gevraagd de protocollen tot op de letter na te leven. 
Goed bedoelde zaken als het toestaan van omkleden in toiletten, op de dinsdag heen en weer lopen om te gaan roken buiten, plaats nemen op de verkeerde wachtplekken in het zwembad en/of kijken achter het glas al dan niet met mondkapje zullen dan ook niet meer worden toegestaan. Ook niet wanneer ouders het hier pertinent niet mee eens zijn. Dit alles niet om u opzettelijk te dwarsbomen, maar puur en alleen, omdat we hiermee duidelijkheid willen bieden aan iedereen en misschien wel de aller belangrijkste reden; ervoor zorgen dat onze deuren open kunnen blijven. 

Voor de volledigheid treft u hier de link aan naar de protocollen per zwembad:
Sportfondsenbad (dinsdagavonden)
Kerkpolderbad (donderdagavonden)
Ik vraag u dan ook met klem het protocol wat u aangaat nogmaals goed door te nemen.

Graag sluit ik af met de positieve opmerking dat ik blij hoe we als vereniging deze moeilijke tijd het hoofd weten te bieden samen met alle vrijwilligers. Ook mag hierin niet de behulpzaamheid en het begrip van onze leden vergeten worden, want bovenstaande zijn gelukkig slechts incidenten.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Vincent van der Meer
Voorzitter Delftse Reddingsbrigade

Beste leden, ouder(s)/verzorger(s), 

Maandagavond heeft de regering nadere maatregelen aangekondigd ten aanzien van Corona.

Deze nieuwe coronamaatregelen van de regering hebben voor de zwembranche een aantal consequenties. Gelukkig kan men blijven zwemmen. Op onderdelen zijn echter aanpassingen noodzakelijk.

Leszwemmen en trainingen:
Bij het leszwemmen is het niet langer toegestaan dat ouder(s)/verzorger(s) de lessen als toeschouwer bezoeken. Helaas zal dus ook de tribune op donderdagavond tot nader orde dicht blijven.

Kantine in Zwembad Kerkpolder:
Helaas moet alle horeca in alle sportgelegenheden dicht: dus ook in de zwembaden.
Het doel is om sportbeoefening door te laten gaan, maar te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen. Vandaar de keuze om de sporthoreca te sluiten. Dit geldt voor sportkantines, maar ook de algemene horeca bij de zwembaden: voor alle horeca die op of in een sportgelegenheid ligt.


Verder rest ons nog te melden dat er echt niets mag achterblijven in de kleedruimtes. Dit was al zo, maar werd langzaamaan steeds vaker genegeerd door meerdere mensen. Vanaf vandaag zal er met grote regelmaat gecontroleerd worden of de kleedruimtes gedurende de lessen leeg zijn. Spullen die daar wel liggen, zullen verwijderd worden.

Wij gaan er vooralsnog vanuit dat er geen aanpassingen zullen komen qua trainingstijden/ -dagen. Mocht dit wel zo zijn, dan wordt dit zo snel als mogelijk gecommuniceerd.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 
Dagelijks Bestuur Delftse Reddingsbrigade