Foto's van de wedstrijd te Schiedam op 26 oktober 2014 zijn terug te vinden op:

http://foto.delftsereddingsbrigade.nl/#!album-33

//foto.delftsereddingsbrigade.nl/#!album-33