Na heroverwegen en overleg met het zwembad en andere verenigingen zijn wij tot de conclusie gekomen dat het scannen van een QR code voor het plaatsnemen op de tribune tijdens de kijkavond niet nodig is. 

Wel vragen wij u vriendelijk om uw QR code te laten scannen als u in de kantine wil zitten.

Hartelijk dank voor uw begrip.

  • De afstandsbeperking vervalt, maar wij vragen iedereen rekening te houden met elkaar en elkaar de ruimte te geven (ook in gangen en kleedruimtes).
  • Blijf thuis bij klachten.
Bezoek tribune zwembad

Eenmaal in de maand mogen ouders/verzorgers op de donderdagavond kijken naar de verrichtingen van hun kinderen (op de eerste donderdag van de maand). 

Eerste kijkavond is: donderdag 7 oktober 2021