Afdrukken
 
Gisteren kwamen wij naar buiten met de mededeling dat wij voorlopig alle activiteiten door laten gaan.

Wij zouden u op de hoogte houden bij nieuwe updates en delen dan ook het volgende met u:

De bond heeft vandaag van zich laten horen en zij geeft een nieuw advies om op te volgen:
  • De nieuwe maatregelen geldend voor heel Nederland, in elk geval tot en met 31 maart 2020, gebaseerd op advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan de Rijksoverheid.
  • Het advies van NOC*NSF.
Als vereniging gaan wij nu volgen en dit houdt voor nu het volgende in:

Alle competitie-, trainings en oefenwedstrijden worden afgelast. Clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen, vieringen en werkgroepbijeenkomsten zullen ook geen doorgang vinden.

Dit houdt dus in dat wij als vereniging genoodzaakt zijn te sluiten t/m 31 maart. Daarna wordt de situatie opnieuw bekeken.

Het afzwemmen op 29 maart zal niet doorgaan. Wij zullen op een later moment naar buiten komen met nieuwe informatie omtrent het afzwemmen.

De algemene ledenvergadering van 17 maart zal met deze nieuwe maatregel ook komen te vervallen. Wij zijn in principe statutair verplicht om voor 1 april een algemene ledenvergadering te houden over het voorgaande jaar. Door deze maatregel zijn wij genoodzaakt en kunnen wij niet anders dan afwijken van deze statutaire verplichting en komen wij zo snel mogelijk met een andere datum.

Wij hopen op uw begrip.


Met vriendelijke groet,
Bestuur Delftse Reddingsbrigade