Protocol

Zwemlessen in Corona tijd - Commissie Opleidingen                                                                        

mei 2021

 

 Voorwoord:

Voor de Delftse Reddingsbrigade is het van belang dat er op een veilige en verantwoorde manier gezwommen kan worden. Ook zal het aanleren van zwemvaardigheden wegens veiligheidsaspecten binnen de samenleving weer op poten moeten worden gezet. De vereniging zal dit protocol hanteren om zo duidelijk, veilig en hygiënisch mogelijk te werk te gaan.

 

Voor alle vragen omtrent de maatregelen en andere corona gerelateerde zaken zal de uurleider geraadpleegd kunnen worden voor vragen.

Aangezien de uurleider vooramelijk in het bad aanwezig is kunnen ouders en verzorgers die niet in het bad mogen vragen stellen bij de kassamedewerker of per mail.

Afspraken:

 1. Deze afspraken gelden voor alle activiteiten in badinrichtingen.
 2. Uitgangspunt is dat het helder en hanteerbaar is voor alle badinrichtingen, lesgevers, zwembadgebruikers en bezoekers.
 3. Voor specifieke maatregelen wordt verwezen naar de voorlichting op de locatie.
 4. Lesgevers, zwembadgebruikers en bezoekers houden zich aan de RIVM-richtlijnen.
 5. De vereniging maakt afspraken zichtbaar op de locatie en communiceren hier actief over via verschillende kanalen.
 6. Dit protocol is opgesteld op basis van de Richtlijn ‘Veilig zwemmen in coronatijd 4.2’.
 7. Het huishoudelijk reglement van de badinrichting blijft altijd van toepassing.

 


Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen

 

 • Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen. Voorkom dat je andere mensen besmet.
 • Ook bij een milde verkoudheid, zoals een loopneus.
 • Blijf thuis tot je de testuitslag weet.
 • Indien je positief getest bent op het dragen van het coronavirus, volg dan de GGD-instructies om anderen te waarschuwen.
 • Was vaak en goed je handen met water en zeep. Dan kunnen virusdeeltjes zich niet verspreiden.
 • Raak je gezicht zo min mogelijk aan.
 • Hoest of nies in je elleboog.
 • Schud geen handen.
 • Zingen en schreeuwen is niet toegestaan.

 

 • In alle overdekte ruimten in en rond het zwembad is het dragen van een mondkapje verplicht voor personen ouder dan 12 jaar:

o Vanaf de kleedruimte in de richting van het zwembassin (betreden van natte ruimte) geldt:

▪ geen mondkapjesplicht voor zwemmers;

▪ wel een mondkapjesplicht voor niet-zwemmers;

o De mondkapjesplicht geldt altijd, tenzij er

▪ actief wordt gesport (ook op de kant);

▪ (zwem)les, training of instructie wordt gegeven en een mondkapje het geven van de les, training of instructie teveel belemmert. Vooraf, tussendoor en na afloop is het dragen van een mondkapje wel verplicht.

o Toezichthouders dienen altijd een mondkapje te dragen.

 


 Veiligheid en hygiëneregels voor zwemmers

 

 1. Houd de geldende afstandsregels in acht. Tijdens specifieke activiteiten in het water met een instructeur zijn afwijkingen hierop mogelijk.
 2. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op.
 3. Was voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek, je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
 4. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum. 5. Betaal bij voorkeur met pin of contactloos.
 5. Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen. Voorkom dat je andere mensen besmet.
 6. Ook bij een milde verkoudheid, zoals een loopneus.
 7. Blijf thuis tot je de testuitslag weet.
 8. Was vaak en goed je handen met water en zeep. Dan kunnen virusdeeltjes zich niet verspreiden.
 9. Raak je gezicht zo min mogelijk aan.
 10. Hoest of nies in je elleboog. Schud geen handen.
 11. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals een neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 12. Draag een mondkapje conform de algemene richtlijnen.
 13. Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen en zingen, is niet toegestaan

 

{pagebreak}

 Veiligheid en hygiëneregels voor lesgevers

 

 1. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan. 2. Houd altijd 1,5 meter afstand.
 2. Schud geen handen.
 3. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 4. Was je handen volgens de instructie. In ieder geval direct na binnenkomst, voor het eten, na toiletbezoek, na het schoonmaken en voordat je weer naar huis gaat.
 5. Deel je (werk)benodigdheden niet met anderen. Reinig met een schoonmaakmiddel bij start van je dienst. Hanteer de voorschriften m.b.t. gebruik en schoonmaak van materialen. 7. Anders dan in een dreigende situatie, maak je als medewerker op geen enkel moment fysiek contact.
 6. Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen. Voorkom dat je andere mensen besmet.
 7. Ook bij een milde verkoudheid, zoals een loopneus.
 8. Blijf thuis tot je de testuitslag weet.
 9. Was vaak en goed je handen met water en zeep. Dan kunnen virusdeeltjes zich niet verspreiden.
 10. Raak je gezicht zo min mogelijk aan.
 11. Hoest of nies in je elleboog.
 12. Schud geen handen.
 13. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals een neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 14. Draag een mondkapje of face-shield conform de algemene richtlijnen.
 15. Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen en zingen, is niet toegestaan. Pagina 5 van 10 Versie 4.0 (19-05-2021)
 16. In sommige gevallen is het noodzakelijk, bv. bij een EHBO-handeling, dat je als medewerker binnen de 1,5 meter van een ander komt.
 17. Indien je positief getest bent op het dragen van het coronavirus, volg dan de GGD-instructies om anderen te waarschuwen.

{pagebreak}

 

Lesactiviteiten dinsdag (Sportfondsenbad)

Aanmelden/screening:

Aanmelden zal gebeuren bij de kassa door de kassemedewerker, deze zal zich bevinden achter de balie van het zwembad. Ouders/verzorgers en zwemmers krijgen de mogelijkheid bij de kassa eventuele informatie aan te geven omtrent de gezondheid van hen of de kinderen. Hierbij gaat het om de regels ‘persoonlijke hygiëne bezoekers’ (zie bijlage 2). Ook zal er een gezondheidscheck worden gedaan (zie bijlage 5). De handen dienen bij betreding van het pand te worden gedesinfecteerd. De kassamedewerker zal aangeven wie en wanneer de route mag gaan vervolgen. Er is absoluut geen fysiek contact tussen de ouders/kinderen en de kassamedewerker en ook hier is de 1,5m regel van toepassing. Het is van belang dat de ouders de route voor het bezoek goed doorgenomen hebben.

Routing/wisselmoment

In het bad zal er een route uitgezet zijn die alle kinderen en ouders dienen te volgen.

Op afbeelding S1 is deze route te zien met hierbij de cijfers waarbij er extra uitleg gegeven is (zie bijlage 4). Dit is een eenrichtingsverkeer en het is absoluut verboden om tegen het verkeer in te gaan. 

De les zal 5 minuten eerder stoppen om de kinderen het bad uit te laten gaan op een rustige manier. Hierbij zullen zij naar de kleedkamers worden begeleid om hun ouders op te zoeken die verdeeld zijn over de kleedruimtes. Pas wanneer alle kinderen het bad verlaten hebben zal de andere groep kinderen naar het bad worden geroepen. Deze kinderen zullen wachten bij de wachtruimte langs het ondiepe bad.

 

Plattegrond:

 

Afbeelding S1

 

Omkleden:

Bij aankomst bij de badinrichting hebben de kinderen de zwemkleding al aan onder de gewone kleding. De kinderen kleden zich uit op de aangeduide plaats en gaan vervolgens op de aanwijzing van de lesgevers naar de plek waar ze zwemles krijgen (zie bijlage 4). Voor de begeleiding van het omkleden geldt dat er maximaal 1 ouder mee naar binnen mag. Broertjes en zusjes zijn dus niet toegestaan, ook niet als zij op een ander uur zwemmen. Ouders houden ten alle tijden 1,5 meter afstand van de lesgevers en elkaar. Na de zwemles zullen de kinderen naar de kleedruimtes worden begeleid waar de ouders zitten te wachten.

Douche en toiletgebruik:

Voor en ook na het zwemmen is het niet toegestaan om te douchen! De douches zullen door het zwembad zelf worden uitgeschakeld. Er zal gevraagd worden om eventueel voor en na het zwembadbezoek thuis te douchen. Dit geldt voor zowel kinderen als lesgevers. Toiletbezoek voor, tijdens en na de les wordt afgeraden. De meeste toiletten zullen dan ook afgesloten zijn. Toiletbezoek tijdens de les moet tot een minimum worden beperkt. Bezoekers en zwemmers zal worden verzocht voorafgaand van vertrek naar het zwembad thuis naar het toilet te gaan. Echter blijven het kinderen en zal een aangewezen persoon (zie ‘gebruik materialen en hygiëne’) ingezet kunnen worden om een kind naar de toiletten en weer terug naar het bad te begeleiden. Hierbij is het handen wassen van belang! 

Gebruik materialen en hygiëne:

Alle lesgevers hebben voor binnenkomst van het bad hun handen gewassen volgens de ‘procedure voor het handen wassen’ (zie bijlage 1). Hierdoor hebben zij schone handen bij start van de les. De materialen zullen door aangewezen personen klaargezet gaan worden. Er dient tijdens de lessen zo min mogelijk gebruik gemaakt te worden van (speel- en drijf-) materialen. Probeer het materiaal zoveel mogelijk te beperken tot 1 persoon. Het is van belang dat de materialen die in de bakken zitten van de badjes tijdens en na de les in dezelfde bak terugkeren. Zo zal het materiaal zo min mogelijk worden aangeraakt. Let als lesgever goed op de manier waarop de kinderen het materiaal gebruiken. Denk hierbij aan niet in de mond stoppen of een hap uit nemen!  Na afloop van de les zal er een wissel plaatvinden waarbij al het kleinmateriaal in de juiste bak aanwezig dient te zijn. Na afloop van de zwemlessen dient het materiaal door de materiaallesgevers worden opgeruimd in de kast, met behulp van de uurleider. 

 

Structuur zwemlessen t/m 17 jaar:

De lesgever zal zo veel mogelijk les op afstand van 1,5 meter tot de kinderen geven.

Dit zal in vorm zijn van het lesgeven vanaf de kant. Om te voorkomen dat de kinderen uit de verschillende groepen in contact kunnen komen zullen ze niet uit de eigen baan mogen. Dit betekent dat de lesgever werkvormen zal moeten toepassen waarbij alleen gebruikt gemaakt dient te worden van de eigen baan. Om lesgevers genoeg bewegingsruimte te geven zonder binnen 1,5 meter van elkaar te komen zullen de lesgevers om en om aan de kop van het bad kunnen worden gepositioneerd (zie afbeelding S2). 

 

             Afbeelding S2

Kinderen die niet ouder zijn dan 17 jaar hoeven zich onderling niet te houden aan de 1,5 meter afstand regel. Echter wordt er wel gevraagd om zo veel mogelijk 1,5 meter afstand tot de lesgever. Voor de kinderen jonger dan 12 jaar geldt er geen verplichting voor het dragen van een mondkapje. Voor de kinderen ouder dan 12 jaar geldt:

▪ geen mondkapjesplicht voor zwemmers;

▪ wel een mondkapjesplicht voor niet-zwemmers;

 

De mondkapjesplicht geldt altijd, tenzij er

▪ actief wordt gesport (ook op de kant);

▪ (zwem)les, training of instructie wordt gegeven en een mondkapje het geven van de les, training of instructie teveel belemmert. Vooraf, tussendoor en na afloop is het dragen van een mondkapje wel verplicht.

 

Ouder/verzorgers zullen niet als toeschouwers aanwezig mogen zijn bij de zwemlessen. Ouders/verzorgers dienen buiten of op door het zwembad aangegeven plaats te wachten tot de zwemles voorbij is. Na de les haalt de ouder/verzorger het kind op via de door het zwembad aangegeven route en plaats. Voor kinderen waarbij omkleedhulp noodzakelijk is zal de zo snel mogelijk dienen te gebeuren. Vervolgens zal het zwembad verlaten worden wegens dezelfde aangegeven route met de 1,5m regel in acht nemend.

 


Structuur zwemlessen vanaf 17 jaar en ouder:

Alle zwemmers van boven de 17 jaar dienen 1,5m afstand te bewaren van elkaar. Tevens dienen ook zij de zwemkleding al te dragen onder de gewone kleding. De deelnemers dienen het bad te betreden via aangegeven route. Eventuele ouders/verzorgers zullen niet worden toegelaten. Onder begeleiding van de lesgevers worden ze naar de juiste baan begeleid met de 1,5m-regel hierbij in acht houdend. 

De lesgeven zal op de kant staan en een gepaste afstand van 1,5 meter behouden. Ook hier zal om genoeg bewegingsruimte te bewaren voor de lesgevers een aangepaste indeling gebruikt kunnen worden (zie afbeelding S2). De zwemmers zal worden gevraagd om de werkvormen naar de situatie met een 1,5m regel aan te passen. Hierbij te denken aan;

 • Alleen banen zwemmen.
 • Niet te vroeg na elkaar van start gaan
 • Tijdens het zwemmen rekening te houden met de afstand op de zwemmen voor je.

De zwemmers van deze groep zullen na de les wederom het bad en pand verlaten volgens de hiervoor aangegeven route en plaatsen. Douchen zal hierbij NIET zijn toegestaan en er zal verzocht worden dit thuis te doen. Het omkleden zal plaats vinden op de aangewezen plaats van het zwembad. 

Wedstrijd-/banenzwemmen:

            Dit zal in verband met de coronamaatregels niet aangeboden worden in het sportfondsenbad. Hierbij zal het minder druk zijn in en om het bad. Ook zal er meer ruimte zijn om de zwemmers te verdelen over de banen.

Badindeling:

Lesuur 1

Banen:

Diploma:

Diepe bad

 

 

 

1

5

 

2

5

 

3

5

 

4

5

 18.00-18.40

                                          

Lesuur 2

Banen:

Diploma:

Diepe bad

 

 

 

1

B

 

2

B

 

3

C

 

4

C

18.45-19.25

 Dit overzicht kan nog aangepast worden door de uurleider!


{pagebreak}

Lesactiviteiten donderdag (Kerkpolder)

Aanmelden/screening:

Aanmelden zal gebeuren bij de kassa door de kassamedewerker. De kassamederwerker zal gebruik maken van de kassaruimte van het bad zelf. Na gebruik dient deze ruimte schoongemaakt en ontsmet te worden. Ouders/verzorgers en zwemmers krijgen de mogelijkheid bij de kassa eventuele informatie aan te geven omtrent de gezondheid van hen of de kinderen. Hierbij gaat het om de regels ‘persoonlijke hygiëne bezoekers’ (zie bijlage 2). Ook zal er een gezondheidscheck worden gedaan (zie bijlage 5). De handen dienen bij betreding van het pand te worden gedesinfecteerd. De kassamedewerker zal aangeven wie en wanneer de kleedruimtes mogen gaan betreden. Het is van belang dat ouders, kinderen en zwemmers 10min voor start van de les aanwezig zijn. Alle ouders dienen dan weer 10min later buiten te staan zodat de andere groep naar binnen kan. Er is absoluut geen fysiek contact tussen de ouders/kinderen en de kassamedewerker en ook hier is de 1,5m regel van toepassing. 

Routing/wisselmoment:

Alle zwemmers/kinderen/ouders/verzorgers komen binnen via de ingang en volgen de route die in het bad staat aangegeven naar de kleedkamers (zie afbeelding K1). De zwemmers/kinderen zullen de tas en spullen meenemen de zwemzaal in en bij de verzamelplaats neerleggen. Op deze verzamelplaats zullen de bordjes hangen met hierop de groep. Let op bij de kinderen die niet zelfstandig omkleden zullen de ouders alle spullen mee dienen te nemen uit de kleedkamer. De zwemmers dienen bij deze groep te gaan zitten waarbij er minimaal 1,5m tussenruimte bewaard dient te worden. De kinderen zullen op gepaste afstand gaan zitten van elkaar. Wanneer de bel gaat zal de groep die uit het water komt rustig de spullen pakken waarbij er gelet wordt op de 1,5m afstand. Vervolgens zullen zij zich naar de kleedruimtes verplaatsen. Hierbij zijn niet alleen de groepskleedkamers beschikbaar voor het omkleden , maar ook alle omkleedcabines. Wanneer iedere zwemmer/kind van deze groep uit het bad is zal de volgende groep starten onder begeleiding van de lesgevers. Hierbij zullen de lesgevers telkens een groep ophalen en naar het bad begeleiden. Vervolgens kan er gestart worden met de volgende les.

 

Plattegrond:

 

Afbeelding K1

Omkleden:

Bij aankomst in de badinrichting hebben de kinderen de zwemkleding al aan onder de gewone kleding. De kinderen kleden zich uit in de kleedkamers en gaan vervolgens op de aangegeven wijze naar de plek waar ze zwemles krijgen (volgens het plan uitgeschreven bij routing). Hierbij blijven zij tijdens het omkleden in het eigen vak (zie afbeelding K2). Voor de begeleiding van het omkleden geldt dat er maximaal 1 ouder mee naar binnen mag.

Broetjes en zusjes zijn dus niet toegestaan, ook niet als zij op een ander uur zwemmen. Ouders houden ten alle tijden 1,5 meter afstand van de lesgevers! 

 

Afbeelding K2

Douche en toiletgebruik:

Voor en ook na het zwemmen is het niet toegestaan om te douchen! De douches zullen door het zwembad zelf worden uitgeschakeld. Er zal gevraagd worden om eventueel voor en na het zwembadbezoek thuis te douchen. Dit geldt voor zowel kinderen als lesgevers. Toiletbezoek voor, tijdens en na de les wordt afgeraden. De meeste toiletten zullen dan ook afgesloten zijn. Toiletbezoek tijdens de les moet tot een minimum worden beperkt. Bezoekers en zwemmers zal worden verzocht voorafgaand van vertrek naar het zwembad thuis naar het toilet te gaan. Echter blijven het kinderen en zal een aangewezen persoon (zie ‘gebruik materialen en hygiëne’) ingezet kunnen worden om een kind naar de toiletten en weer terug naar het bad te begeleiden. Hierbij is het handen wassen van belang! 

 

Gebruik materialen en hygiëne:

Alle lesgevers hebben voor binnenkomst van het bad hun handen gewassen volgens de ‘procedure voor het handen wassen’ (zie bijlage 1). Hierdoor hebben zij schone handen bij start van de les. De materialen zullen door aangewezen personen klaargezet gaan worden. Er dient tijdens de lessen zo min mogelijk gebruik gemaakt te worden van (speel- en drijf-) materialen. Probeer het materiaal zoveel mogelijk te beperken tot 1 persoon. Het is van belang dat de materialen die in de bakken zitten van de badjes tijdens en na de les in dezelfde bak terugkeren. Zo zal het materiaal zo min mogelijk worden aangeraakt. Let als lesgever goed op de manier waarop de kinderen het materiaal gebruiken. Denk hierbij aan niet in de mond stoppen of een hap uit nemen!  Na afloop van de les zal er een wissel plaatvinden waarbij al het kleinmateriaal in de juiste bak aanwezig dient te zijn. Na afloop van de zwemlessen dient het materiaal door de materiaallesgevers worden opgeruimd in de kast, met behulp van de uurleider. 

 

Structuur zwemlessen t/m 17 jaar:

De lesgever zal zich zo veel mogelijk op 1,5 meter afstand van de kinderen bevinden. Dit zal in vorm zijn van het lesgeven vanaf de kant. Om te voorkomen dat de kinderen uit de verschillende groepen in contact kunnen komen zullen ze niet uit de eigen baan mogen. Dit betekent dat de lesgever werkvormen zal moeten toepassen waarbij alleen gebruikt gemaakt dient te worden van de eigen baan. Om lesgevers genoeg bewegingsruimte te geven zonder binnen 1,5 meter van elkaar te komen zullen de lesgevers om en om aan de kop van het bad kunnen worden gepositioneerd (zie afbeelding K3). 

 

Afbeelding K3

Kinderen die niet ouder zijn dan 17 jaar hoeven zich onderling niet te houden aan de 1,5 meter afstand regel. Echter wordt er wel gevraagd om zo veel mogelijk 1,5 meter afstand tot de lesgever. Voor de kinderen jonger dan 12 jaar geldt er geen verplichting voor het dragen van een mondkapje. Voor de kinderen ouder dan 12 jaar geldt:

▪ geen mondkapjesplicht voor zwemmers;

▪ wel een mondkapjesplicht voor niet-zwemmers;

 

De mondkapjesplicht geldt altijd, tenzij er

▪ actief wordt gesport (ook op de kant);

▪ (zwem)les, training of instructie wordt gegeven en een mondkapje het geven van de les, training of instructie teveel belemmert. Vooraf, tussendoor en na afloop is het dragen van een mondkapje wel verplicht.

 

Ouder/verzorgers zullen niet als toeschouwers aanwezig mogen zijn bij de zwemlessen. Ouders/verzorgers dienen buiten of op door het zwembad aangegeven plaats te wachten tot de zwemles voorbij is. Na de les haalt de ouder/verzorger het kind op via de door het zwembad aangegeven route en plaats. Voor kinderen waarbij omkleedhulp noodzakelijk is zal de zo snel mogelijk dienen te gebeuren. Vervolgens zal het zwembad verlaten worden wegens dezelfde aangegeven route met de 1,5m regel in acht nemend.

 

Structuur zwemlessen vanaf 17 jaar en ouder:

Alle zwemmers van boven de 17 jaar dienen 1,5m afstand te bewaren van elkaar. Tevens dienen ook zij de zwemkleding al te dragen onder de gewone kleding. De deelnemers dienen het bad te betreden via aangegeven route. Eventuele ouders/verzorgers zullen niet worden toegelaten. Onder begeleiding van de lesgevers worden ze naar de juiste baan begeleid met de 1,5m-regel hierbij in acht houdend. 

De lesgeven zal op de kant staan en een gepaste afstand van 1,5 meter behouden. Ook hier zal om genoeg bewegingsruimte te bewaren voor de lesgevers een aangepaste indeling gebruikt kunnen worden (zie afbeelding S2). De zwemmers zal worden gevraagd om de werkvormen naar de situatie met een 1,5m regel aan te passen. Hierbij te denken aan;

 • Alleen banen zwemmen.
 • Niet te vroeg na elkaar van start gaan
 • Tijdens het zwemmen rekening te houden met de afstand op de zwemmen voor je.

 

De zwemmers van deze groep zullen na de les wederom het bad en pand verlaten volgens de hiervoor aangegeven route en plaatsen. Douchen zal hierbij NIET zijn toegestaan en er zal verzocht worden dit thuis te doen. Het omkleden zal plaats vinden op de aangewezen plaats van het zwembad. 

Wedstrijd-/banenzwemmen:

   Voor het wedstrijd-/banenzwemmen gelden dezelfde regels als voor de 17+ groep. De trainers zullen 1,5m afstand bewaren ten opzichte van de zwemmers en vanaf de kant de instructies geven (zie afbeelding K3). Trainers zal worden gevraagd om de werkvormen naar de situatie met een 1,5m regel aan te passen. Hierbij te denken aan niet te vroeg na elkaar van start gaan, tijdens het zwemmen rekening te houden met de afstand op de zwemmen voor je en het is NIET toegestaan elkaar in te halen. Wij hanteren een maximaal aantal van 6 personen per baan. Tevens dienen ook deze zwemmers de zwemkleding al te dragen onder de gewone kleding. De deelnemers dienen het bad te betreden via aangegeven route (zie afbeelding K1). Onder begeleiding van de trainers worden ze naar de juiste baan begeleid met de 1,5m regel hierbij in acht houdend. Na de les zullen zij het bad verlaten langs de aangegeven route en om te kleden in een vak die zijn gemaakt in de kleedkamers (zie afbeelding K2). Wanneer mogelijk zal er een baan leeg gelaten worden of van het ondiepe bad gebruik gemaakt worden.

 Badindeling:

 

Lesuur 1

Banen:

Diploma:

Diepe bad

 

 

 

1

A

 

2

B

 

3

  JR 1/2

 

4

C

 

5

A (di)

18.00-18.45

  

Lesuur 2

Banen:

Diploma:

Diepe bad

 

 

 

1

JR 3

 

2

JR 4

 

3

ZR 1/2

 

4

ZR4

 

5

ZR3

18.45-19.30

 

Lesuur 3

Banen:

Diploma:

Warme bad

 

 

 

1

Trim

 

2

Trim

 

3

Trim

 

4

  Trim

Diepe bad

 

 

 

1

Jun/asp

 

2

Jun/asp

 

3

Jun/asp

 

4

Jun/asp

 

5

Jun/asp

 19.30- 20:15                                                                        

 

Lesuur 4

Banen:

Diploma:

Warme bad

 

 

 

1

Trim

 

2

Trim

 

3

Trim

 

4

Trim

Diepe bad

 

 

 

1

Senior

 

2

Senior

 

3

Senior

 

4

Senior

 

5

Senior

 20.15-21:00

  Dit overzicht kan nog aangepast worden door de uurleider!

 

{pagebreak}


Bijlage:

Bijlage 1: Procedure voor handen wassen

 

 

{pagebreak}

 


Bijlage 2: Persoonlijke hygiëne bezoekers

 

 


{pagebreak}

Bijlage 3: Plattegrond Kerkpolder

 


{pagebreak}

Bijlage 4: Plattegrond Sportfondsenbad

 

 

 

Hierboven is de route te zien die door iedereen gelopen dient te worden. Deze route is een eenrichtingsverkeer. Dit betekent dat niemand tegen het verkeer in mag lopen! Bij elk cijfer staat hieronder in de beschrijven aan welke situatie gehouden moet worden. Hierbij is het van belang dat de aanwijzingen van het personeel opgevolgd worden. Wanneer er niet gehouden wordt aan deze afspraken zal het zwembad personeel deze personen moeten verzoeken het zwembad te verlaten. 

 Route Sportfondsenbad: 

Nummer 1:

De ingang:

 

Het is noodzakelijk dat er ten alle tijden zowel binnen als buiten het zwembad 1,5m afstand gehouden wordt tot elkaar. Hierbij is het zwembad zo ingericht dat dit mogelijk is. Volg de borden die in het zwembad hangen (zie de afbeelding links) en de instructies van het zwembadpersoneel en onze vrijwilligers nadrukkelijk.

 

-          Zorg dat de kinderen de zwemkleding onder de gewone kleding dragen.

-          Het is niet toegestaan om met andere kinderen die niet of op een ander uur zwemmen het pand te betreden. 

-          Er mag maximaal 1 ouder per kind naar binnen. 

Nummer 2:

Wachtrij:

Op de grond zijn lijnen afgezet. Hierbij is het van belang dat u tussen de lijnen wacht. Zorg dat er maximaal 1 kind en ouder in een vak staat. Let op dat de deuren en andere objecten in het zwembad niet onnodig aangeraakt worden. 

Nummer 3:

Balie:

In plaats van door te lopen naar de klapdeuren zoals voorheen gebeurde, zal u links afslaan om de balie te volgen naar onze kassamedewerker. Bij onze kassamedewerker zal u nog verdere informatie krijgen. Ook krijgt u hier de mogelijkheid om uw handen te desinfecteren. Wij vragen u

dit te doen voor de veiligheid van uzelf, het zwembadpersoneel en onze vrijwilligers. 

Nummer 4:

Kassa:

Bij onze kassamedewerker kunt u zich aanmelden en nog eventuele informatie omtrent uw of de gezondheid van uw kind kwijt. Bij de kassa zult u nog wat informatie meekrijgen.

Vervolgens kunt doorlopen over de tribune. 

 

Nummer 5:

Tribune:

Alle tafels en stoelen zijn weggehaald van de tribune. U zal hier niet kunnen wachten en kijken naar uw kind. Wegens de corona maatregelen is dit dan ook niet toegestaan. U kunt doorlopen naar de glazen deur achterin de linkerhoek. 

Nummer 6:

Hal 1:

Als u de glazen deur door bent komt u in een halletje uit. Het is hier niet meer van belang om de schoenen uit te trekken. Alle ouders en kinderen mogen gewoon met de schoenen aan doorlopen.

Nummer 7:

Kleedruimte:

Let op! Deze kleedruimte mogen wij alleen gebruiken om doorheen te lopen. Laat hier geen spullen achter en laat uw kind zich hier niet uitkleden. Loop door de kleedruimte naar de deur om de volgende hal te betreden.

Nummer 8:

Hal 2:

Loop deze hal door om de zwemzaal te betreden. De toiletten in deze hal kunnen niet gebruikt worden. Ook is het niet mogelijk om hier te douchen. 

 

Nummer 9:

Zwemzaal:

Bij het betreden van het bad gaat u links. Hier ziet u dat er langs de wanden vakken gecreëerd zijn. Deze vakken zijn bestemd om uw kind uit te kleden. Zorg dat u zo ver mogelijk doorloopt naar een vrij vak. 

Nummer 10:

Uitkleedvakken:

Het is zorg dat de kleding en tassen in het vak blijven. De kinderen zullen per badjes worden meegenomen door de lesgevers. Ouders zullen na het uitkleden van het kind gelijk moeten vertrekken.

Nummer 11:

Uitleedvakken:

Wanneer de kleedruimtes leeg zijn zal u zich naar buiten moeten begeven via de branduitgang.. Zorg dat ook tijdens het verplaatsen de 1,5m regel gewaarborgd blijft. Alle kleding dient meegenomen te worden naar buiten. Controleer goed of er niks blijft liggen. Aan het einde van de les kunnen de ouders via de hoofdingang naar de kleedkamers.

Nummer 12:

Looproute langs het zwembad:

Nummer 13:

 

 

Zwembad:

Het zwembad dient enkel en alleen betreden te worden door kinderen of lesgevers. Het is verboden voor ouders om voorbij de pilaar te komen. Onze lesgevers zijn zo opgesteld zodat er genoeg ruimte over blijft om de 1,5m regel te handhaven. Wanneer hier ouders te dicht in de buurt komen zal dit ontregeld worden en ten koste gaan van de veiligheid van onze vrijwilligers. 

Nummer 14:

 

Douches:

De douches zijn uitgezet voor de kinderen. Er mag dus ook niet even snel afgespoeld worden.

Nummer 15:

Kleedkamers:

Wanneer u bij de kleedkamers komt kunt u zich over de kleedruimtes. U dient hier te wachten tot de les is afgelopen en uw kind u komt opzoeken. Het is dan ook niet toegestaan om de kleedruimte tussendoor te verlaten. In elke kleedruimte is plaats voor maximaal 4 ouders. 

   

 

Nummer 16:

Omkleedcabines: 

Wanneer u bij de omkleedcabines komt kunt u zich verdelen over de kleedruimtes. De cabines die niet gebruikt mogen worden zijn afgezet met linten. U dient in de cabine te wachten tot de les is afgelopen en uw kind u komt opzoeken. Het is dan ook niet toegestaan om de omkleedcabines tussendoor te verlaten. In elke cabine is plaats voor maximaal 1 ouder.

 

Wanneer uw kind omgekleed is kunt u via de gang verderlopen richting de klapdeuren naar de uitgang. Let hierbij wel op de 1,5m regel.

Nummer 17:

Haardrogers:

De haardrogers zullen niet gebruikt mogen worden. Het zwembadpersoneel heeft deze dan ook uitgeschakeld. De 2 buitenste spiegels mogen eventueel wel gebruikt worden als de 1,5m regel in acht wordt genomen. 

Nummer 18:

Uitgang:

U kunt door de klapdeuren de route vervolgen naar de uitgang. Onderweg zullen verschillende objecten zijn afgezet. Hier mag geen gebruik van worden gemaakt. Wij vragen u om zo min mogelijk objecten aan te raken wanneer u zich naar de uitgang verplaatst. 

 

Namens de uurleider, corona coördinator en onze vrijwilligers hartelijk dank voor het volgen van deze strikte maatregelen en veel gezondheid toegewenst. 

 


{pagebreak}

Bijlage 5: Gezondheidscheck