Klikken jullie mee?

Beste DRB-supporter,

Vanaf nu is het voor iedereen die de DRB een warm hart toedraagt mogelijk om de Delftse Reddingsbrigade
GRATIS te sponsoren.

Wanneer je weleens iets online aanschaft dan kun je ons gratis sponsoren.

Hoe?

OPROEP ALGEMENE VERGADERING

Namens het bestuur roep ik alle seniorleden, jeugdleden, leden van verdienste, ereleden en begunstigende leden op voor het bijwonen van een Algemene Vergadering op

dinsdag 22 maart aanstaande

 

De vergadering wordt gehouden in onze verenigingsruimte, de Babbelbox, in het zwembad Kerkpolder te Delft.

 

Aanvang om 20.30 uur precies.
(de Babbelbox is geopend vanaf 20.00 uur)

 

Het bestuur heeft het genoegen u allen uit te nodigen voor de nieuwjaarsreceptie op donderdag 7 januari 2016.

Om ongeveer 21:15 uur zullen we in de “Babbelbox” met z´n allen proosten op het nieuwe jaar.

We rekenen op een grote opkomst, dus komt allen tijdig.

Het Bestuur.

Op de volgende dagen is er géén zwemmen in het Sportfondsenbad:

  • dinsdag 22 december 2015
  • dinsdag 29 december 2015

Op de volgende dagen is er géén zwemmen in het zwembad Kerkpolder:

  • donderdag 24 december 2015
  • donderdag 31 december 2015

De trainingen op maandag 21 december 2015 en maandag 28 december 2015 komen te vervallen.

We beginnen weer op dinsdag 5 januari 2016 respectievelijk donderdag 7 januari 2016.

Prettige feestdagen,

het Bestuur.