Klikken jullie mee?

Beste DRB-supporter,

Vanaf nu is het voor iedereen die de DRB een warm hart toedraagt mogelijk om de Delftse Reddingsbrigade
GRATIS te sponsoren.

Wanneer je weleens iets online aanschaft dan kun je ons gratis sponsoren.

Hoe?

Vanavond (22 maart 2016) is tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Delftse Reddingsbrigade de RJ-Bokaal uitgereikt aan Inge van de Baan (rechts op de foto).
Tevens zijn John en Els Steenweg gehuldigd vanwege hun 25 jarig lidmaatschap (respectievelijk links en midden op de foto).

AGENDA voor de Algemene Vergadering van de Delftse Reddingsbrigade  te houden op dinsdag 22 maart 2016 in het zwembad Kerkpolder te Delft

Inloop : 20:00 uur
Aanvang : 20:30 uur
Einde : 22:30 uur
Voorzitter : Vincent van der Meer

  1. Opening
    De voorzitter zal iedereen welkom heten en de agenda met u doornemen.

OPROEP ALGEMENE VERGADERING

Namens het bestuur roep ik alle seniorleden, jeugdleden, leden van verdienste, ereleden en begunstigende leden op voor het bijwonen van een Algemene Vergadering op

dinsdag 22 maart aanstaande

 

De vergadering wordt gehouden in onze verenigingsruimte, de Babbelbox, in het zwembad Kerkpolder te Delft.

 

Aanvang om 20.30 uur precies.
(de Babbelbox is geopend vanaf 20.00 uur)