Op de volgende dagen is er géén zwemmen in het Sportfondsenbad:

  • dinsdag 22 december 2015
  • dinsdag 29 december 2015

Op de volgende dagen is er géén zwemmen in het zwembad Kerkpolder:

  • donderdag 24 december 2015
  • donderdag 31 december 2015

De trainingen op maandag 21 december 2015 en maandag 28 december 2015 komen te vervallen.

We beginnen weer op dinsdag 5 januari 2016 respectievelijk donderdag 7 januari 2016.

Prettige feestdagen,

het Bestuur.

Het einde van het jaar komt weer inzicht.

Binnen de DRB gelden regels voor het opzeggen van het lidmaatschap, deze zijn:

  • Het opzeggen van het lidmaatschap voor volgend jaar, moet uiterlijk 30 november van het huidige kalender jaar zijn ingediend.
  • Een opzegging geschiedt altijd schriftelijk, per E-mail of via de website (www.delftsereddingsbrigade.nl) onder de button “INSCHRIJVEN/OPZEGGEN”.
  • De opzegging wordt alleen geaccepteerd als alle betalingsverplichtingen voor het afgelopen verenigingsjaar zijn voldaan.

Dus concreet betekend dit dat de opzeggingen schriftelijk/E-mail/website vóór 1 december 2015 binnen moet zijn bij de vereniging. De vereniging zal schriftelijk of per E-mail de opzegging bevestigen.

het Bestuur.

Helaas is onlangs onze website onklaar geraakt.

Momenteel werken wij hard aan herstel, echter definitief herstel laat eventjes op zich wachten.

De informatie die we reeds hebben kunnen redden wordt op deze (tijdelijke) website gepubliceerd.
Wellicht in een ander design dan voorheen, maar de inhoud is zo tenminste beschikbaar.

De nieuwsbrief is uit!

Je kan de nieuwsbrief hier downloaden:

{jd_file file==287}