Geachte leden en ouder(s)/verzorger(s) van onze leden, 

Gelukkig kunnen wij op dinsdag en donderdag alweer een tijdje onze zwemlessen geven, hier zijn wij erg blij mee en wij zien het belang van het kunnen geven van alle zwemlessen. 

Het geven van onze zwemlessen hangt samen met een zeer belangrijke voorwaarde; het naleven van de protocollen welke door ons zijn opgesteld. Deze protocollen passen binnen de protocollen van beide zwembaden. Tijdens het opstellen van deze protocollen hebben wij uiteraard gekeken naar de protocollen van beide zwembaden en deze leidend laten zijn. Mede, omdat een groot aantal zaken in dit protocol voor ons alleen al vanuit het zwembad verplicht zijn gesteld. Vanuit deze lijn hebben wij onze protocollen opgesteld en naar buiten gebracht. 

In deze tijd zijn er overal protocollen te vinden waardoor het niet altijd even gemakkelijk is exact te weten hoe een protocol in elkaar steekt. Hier zijn wij ons weldegelijk van bewust. Echter, dit houdt niet in dat onze vrijwilligers niet op de hoogte zijn van de protocollen en deze tot in detail kennen. Zij zijn altijd bereid u te woord te staan bij eventuele vragen en/of onduidelijkheden.

Na signalen vanuit de vrijwilligers en het management van de zwembaden voelde ik mij genoodzaakt deze mail aan u te richten. Als bestuur willen wij dat de protocollen worden nageleefd. Dit is vooral belangrijk, omdat wij het ons niet kunnen permitteren dat door laks gedrag op dit vlak we de deuren zouden moeten sluiten. Dit alles staat voor ons los van de strengere maatregelen die nu gelden en wellicht deze week aangescherpt worden.

Ik ben geschokt te moeten horen dat er meerdere incidenten hebben plaatsgevonden en dat onze vrijwilligers verbaal geweld aangedaan wordt. Gezien dit absoluut ontoelaatbaar is, heeft de uurleiding van mij te horen gekregen deze, gelukkig individuen, per direct de deur te wijzen. In mijn ogen is het kind van deze personen de dupe van het gedrag van de ouder. 

Om te voorkomen dat er misbruik gemaakt wordt van de goedheid van de vrijwilligers, heb ik aan hen gevraagd de protocollen tot op de letter na te leven. 
Goed bedoelde zaken als het toestaan van omkleden in toiletten, op de dinsdag heen en weer lopen om te gaan roken buiten, plaats nemen op de verkeerde wachtplekken in het zwembad en/of kijken achter het glas al dan niet met mondkapje zullen dan ook niet meer worden toegestaan. Ook niet wanneer ouders het hier pertinent niet mee eens zijn. Dit alles niet om u opzettelijk te dwarsbomen, maar puur en alleen, omdat we hiermee duidelijkheid willen bieden aan iedereen en misschien wel de aller belangrijkste reden; ervoor zorgen dat onze deuren open kunnen blijven. 

Voor de volledigheid treft u hier de link aan naar de protocollen per zwembad:
Sportfondsenbad (dinsdagavonden)
Kerkpolderbad (donderdagavonden)
Ik vraag u dan ook met klem het protocol wat u aangaat nogmaals goed door te nemen.

Graag sluit ik af met de positieve opmerking dat ik blij hoe we als vereniging deze moeilijke tijd het hoofd weten te bieden samen met alle vrijwilligers. Ook mag hierin niet de behulpzaamheid en het begrip van onze leden vergeten worden, want bovenstaande zijn gelukkig slechts incidenten.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Vincent van der Meer
Voorzitter Delftse Reddingsbrigade