OPROEP ALGEMENE VERGADERING

Namens het bestuur roep ik alle seniorleden, jeugdleden, leden van verdienste, ereleden en begunstigende leden op voor het bijwonen van een Algemene Vergadering op

dinsdag 22 maart aanstaande

 

De vergadering wordt gehouden in onze verenigingsruimte, de Babbelbox, in het zwembad Kerkpolder te Delft.

 

Aanvang om 20.30 uur precies.
(de Babbelbox is geopend vanaf 20.00 uur)

 

 

Het einde van de vergadering is gepland om 22.30 uur, hopelijk wordt de vergadering evenals het voorgaande jaar eerder afgesloten zodat iedereen op tijd huiswaarts kan keren. Iedereen die wil komen is van harte welkom, maar wordt vriendelijk verzocht om tijdig aanwezig te zijn.

NB: In 2017 bestaat de vereniging 90 jaar en het bestuur is van mening dat dit gevierd mag worden, daarom wordt er tijdens deze Algemene Vergadering een jubileum commissie gekozen.

De uitgebreide stukken voor deze vergadering zijn in de week voorafgaande aan de vergadering op dinsdagavond in de hal van het Sportfondsenbad en op donderdagavond in de hal van het zwembad Kerkpolder en in de Babbelbox verkrijgbaar.

Hopend velen van u te kunnen begroeten,

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het Bestuur van de Delftse Reddingsbrigade

Chantal van Vessem