Het einde van het jaar komt weer inzicht.

Binnen de DRB gelden regels voor het opzeggen van het lidmaatschap, deze zijn:

  • Het opzeggen van het lidmaatschap voor volgend jaar, moet uiterlijk 30 november van het huidige kalender jaar zijn ingediend.
  • Een opzegging geschiedt altijd schriftelijk, per E-mail of via de website (www.delftsereddingsbrigade.nl) onder de button “INSCHRIJVEN/OPZEGGEN”.
  • De opzegging wordt alleen geaccepteerd als alle betalingsverplichtingen voor het afgelopen verenigingsjaar zijn voldaan.

Dus concreet betekend dit dat de opzeggingen schriftelijk/E-mail/website vóór 1 december 2015 binnen moet zijn bij de vereniging. De vereniging zal schriftelijk of per E-mail de opzegging bevestigen.

het Bestuur.