Te volgen regels opgesteld door het RIVM: (lees dit aandachtig door en bespreek dit met uw kind!)
1. Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Thans 1,5 meter voor personen ouder dan 12 jaar;
2. Kom alleen op vooraf besproken tijden, van 10 minuten voor de les tot maximaal 5 minuten voor aanvang les mag je naar binnen (ervoor of erna dus niet!);
3. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden. Er mag maximaal 1 ouder per kind naar binnen, boertjes en zusjes die niet of op een ander uur zwemmen dienen buiten de accommodatie te blijven; uitzondering=kinderen uit hetzelfde huishouden die op hetzelfde tijdstip zwemmen
4. Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto.
5. Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie;
6. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;
7. Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet;
8. Trek thuis je badkleding aan. Op een aangeduide locatie in de badinrichting hoef je als zwemmer alleen de ‘overkleding’ uit te trekken en in een meegenomen sporttas mee te nemen naar een aangewezen plek, inclusief schoenen. Na het zwemmen kan je jezelf omkleden in de daartoe aangewezen ruimtes;
9. Was voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden. Desinfecteer bij het betreden van het zwembad bij de kassa je handen;
10. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum;
11. Volg de aangegeven route en wijk hier niet van af;
12. Douche thuis voor en na het zwemmen, dit is in het zwembad NIET toegestaan;
13. Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de routing naar de aangewezen uitgang.
14. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt;
15. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
16. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
17. Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
18. Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
19. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

 ========================================================================
 
De volgende regels moeten wij opvolgen van het zwembad Sportfondsenbad, (lees deze ook aandachtig door en bespreek dit met uw kind!):

Hierboven is de route te zien waar ieder zich aan dient te houden. Deze route is een eenrichtingsverkeer. Dit betekent dat niemand tegen het verkeer in mag lopen! Bij elk cijfer staat hieronder beschreven aan welke situatie gehouden moet worden. Hierbij is het van belang dat de aanwijzingen van het personeel opgevolgd worden. Wanneer er niet gehouden wordt aan deze afspraken zal het zwembadpersoneel deze personen moeten verzoeken het zwembad te verlaten.
Routeuitleg, u kunt deze ook bekijken via youtubeLooproute Sportfondsenbad
Nummer 1: Het is noodzakelijk dat er ten alle tijden zowel binnen als buiten het zwembad 1,5m afstand gehouden wordt tot elkaar. Hierbij is het zwembad zo ingericht dat dit mogelijk is. Volg de borden die in het zwembad hangen (zie de afbeelding links) en de instructies van het zwembadpersoneel en onze vrijwilligers nadrukkelijk.

Zorg dat de kinderen de zwemkleding onder de gewone kleding dragen
Het is niet toegestaan om met andere kinderen die niet of op een ander uur zwemmen het pand te betreden.
Er mag maximaal 1 ouder per kind naar binnen
Nummer 2:
Op de grond zijn lijnen afgezet. Hierbij is het van belang dat u tussen de lijnen wacht. Zorg dat er maximaal 1 kind en ouder in een vak staat. Let op dat de deuren en andere objecten in het zwembad niet onnodig aangeraakt worden.
Nummer 3: 
In plaats van door te lopen naar de klapdeuren zoals voorheen gebeurde, zal u links afslaan om de balie te volgen naar onze kassamedewerker. Bij onze kassamedewerker zult u nog verdere informatie krijgen. Ook krijgt u hier de mogelijkheid om uw handen te desinfecteren. Wij vragen u dit te doen voor de veiligheid van uzelf, het zwembadpersoneel en onze vrijwilligers.

Zwempas is niet nodig, tijdens deze periode werken we met afvinklijsten
Nummer 4: 
Bij onze kassamedewerker kunt u zich aanmelden en nog eventuele informatie omtrent uw of de gezondheid van uw kind kwijt. Bij de kassa zult u nog wat informatie meekrijgen. Vervolgens kunt doorlopen over de tribune.
Nummer 5: 
Alle tafels en stoelen zijn weggehaald van de tribune. U zal hier niet kunnen wachten en kijken naar uw kind. Wegens de corona maatregelen is dit dan ook niet toegestaan. U kunt doorlopen naar de glazen deur achterin de linkerhoek.
Nummer 6: 
Als u de glazen deur door bent komt u in een halletje uit. Het is van belang dat iedereen hier de schoenen en sokken uit doet! De zwemzaal mag niet betreden worden met schoenen. Zorg dat u de schoenen meeneemt het bad in en ze pas weer in de kleedruimtes aantrekt. Het is verstandig om zelf schone badslippers mee te nemen. .
Nummer 7: 
Let op! Deze kleedruimte mogen wij alleen gebruiken om doorheen te lopen. Laat hier geen spullen achter en laat uw kind zich hier niet uitkleden. Loop door de kleedruimte naar de deur om de volgende hal te betreden.
Nummer 8: 
Loop deze hal door om de zwemzaal te betreden. De toiletten in deze hal kunnen niet gebruikt worden. Ook is het niet mogelijk om hier te douchen.
 
Nummer 9: 
Bij het betreden van het bad gaat u links. Hier ziet u dat er langs de wanden vakken gecreëerd zijn. Deze vakken zijn bestemd om uw kind uit te kleden. Zorg dat u zo ver mogelijk doorloopt naar een vrij vak.
Nummer 10: 
Het is zorg dat de kleding en tassen in het vak blijven. U kunt het vak pas verlaten wanneer de uurleider of corona coördinator dit aangeeft. De kinderen zullen per badjes worden meegenomen door de lesgevers. Ouders zullen moeten blijven zitten tot er ruimte is om te vertrekken naar de kleedkamers. Dit zal de uurleider of corona coördinator aangeven. Alle kleding dient meegenomen te worden naar de kleedruimtes door de oudersControleer goed of er niks blijft liggen
Nummer 11: 
Wanneer de kleedruimtes leeg zijn zal u worden meegenomen door de uurleider of corona coördinator. Zorg dat ook tijdens het verplaatsen de 1,5m regel gewaarborgd blijft. Alle kleding dient meegenomen te worden naar de kleedruimtes. Controleer goed of er niks blijft liggen.
Nummer 12: 
Wanneer de uurleider of corona coördinator u komt halen om naar de kleedruimtes is het van belang hierbij op de 1,5m regel te letten. Zorg voor de veiligheid van onze lesgevers dat u aan de linker kant van de pilaren blijft.
 
Nummer 13: 
Het zwembad dient enkel en alleen betreden te worden door kinderen of lesgevers. Het is verboden voor ouders om voorbij de pilaren te komen. Onze lesgevers zijn zo opgesteld zodat er genoeg ruimte over blijft om de 1,5m regel te handhaven. Wanneer hier ouders te dicht in de buurt komen zal dit ontregeld worden en ten koste gaan van de veiligheid van onze vrijwilligers.
Nummer 14: 
U zult langs de douches moeten lopen om bij de kleedkamers te komen. Het is wegens de coronamaatregelen niet toegestaan om deze te gebruiken. De douches zullen dan ook worden uitgezet. Er wordt verzocht thuis na het zwemmen te douchen.
Nummer 15: 
Wanneer u bij de kleedkamers komt zal de uurleider of corona coördinator u verdelen over de kleedruimtes. U dient hier te wachten tot de les is afgelopen en uw kind u komt opzoeken. Het is dan ook niet toegestaan om de kleedruimte tussendoor te verlaten. In elke kleedruimte is plaats voor maximaal 4 ouders.
 
Nummer 16: 
Wanneer u bij de omkleedcabines komt zal de uurleider of corona coördinator u verdelen over de kleedruimtes. De cabines die niet gebruikt mogen worden zijn afgezet met linten. U dient in de cabine te wachten tot de les is afgelopen en uw kind u komt opzoeken. Het is dan ook niet toegestaan om de omkleedcabines tussendoor te verlaten. In elke cabine is plaats voor maximaal 1 ouder.
 
Wanneer uw kind omgekleed is kunt u via de gang verderlopen richting de klapdeuren naar de uitgang. Let hierbij wel op de 1,5m regel.
Nummer 17: 
De haardrogers zullen niet gebruikt mogen worden. Het zwembadpersoneel heeft deze dan ook uitgeschakeld. De 2 buitenste spiegels mogen eventueel wel gebruikt worden als de 1,5m regel in acht wordt genomen.
Nummer 18: 
U kunt door de klapdeuren de route vervolgen naar de uitgang. Onderweg zullen verschillende objecten zijn afgezet. Hier mag geen gebruik van worden gemaakt. Wij vragen u om zo min mogelijk objecten aan te raken wanneer u zich naar de uitgang verplaatst.
 
Namens de uurleider, corona coördinator en onze vrijwilligers hartelijk dank voor het volgen van deze strikte maatregelen en veel gezondheid toegewenst.