Te volgen regels opgesteld door het RIVM: (lees dit aandachtig door en bespreek dit met uw kind!)
1. Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Thans 1,5 meter voor personen ouder dan 12 jaar;
2. Kom alleen op vooraf besproken tijden, van 10 minuten voor de les tot maximaal 5 minuten voor aanvang les mag je naar binnen (ervoor of erna dus niet!);
3. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden. Er mag maximaal 1 ouder per kind naar binnen, boertjes en zusjes die niet of op een ander uur zwemmen dienen buiten de accommodatie te blijven; uitzondering=kinderen uit hetzelfde huishouden die op hetzelfde tijdstip zwemmen
4. Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto.
5. Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie;
6. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;
7. Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet;
8. Trek thuis je badkleding aan. Op een aangeduide locatie in de badinrichting hoef je als zwemmer alleen de ‘overkleding’ uit te trekken en in een meegenomen sporttas mee te nemen naar een aangewezen plek, inclusief schoenen. Na het zwemmen kan je jezelf omkleden in de daartoe aangewezen ruimtes;
9. Was voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden. Desinfecteer bij het betreden van het zwembad bij de kassa je handen;
10. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum;
11. Volg de aangegeven route en wijk hier niet van af;
12. Douche thuis voor en na het zwemmen, dit is in het zwembad NIET toegestaan;
13. Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de routing naar de aangewezen uitgang.
14. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt;
15. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
16. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
17. Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
18. Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
19. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

 ========================================================================
 
De volgende regels moeten wij opvolgen van het zwembad Kerkpolder, (lees deze ook aandachtig door en bespreek dit met uw kind!):


Iedereen komt binnen door de hoofdingang!
Bij aankomst bij de badinrichting hebben de kinderen de zwemkleding al aan onder de gewone kleding. Ouder en kind kunnen zich begeven naar de kleedkamers. In de kleedkamers zijn vakken gecreëerd (zie de afbeelding hieronder). Er is maximaal 1 ouder met kind per vak toegestaan. De kinderen zullen zelf naar het bad gaan. Ouder/verzorgers dienen zich naar de uitgang te bewegen. Wegens de corona maatregelen zullen ouders/verzorgers tijdens de zwemles buiten het pand moeten wachten. Let op: bij regen zal er weinig overdekking zijn. Zorg voor een paraplu of wacht eventueel in de auto. Spullen mogen niet in de kleedkamers achter blijven tijdens de lessen en zullen door de kinderen of de ouders meegenomen moeten worden. Voor zwemmers zonder begeleiding is het zaak om de spullen mee te nemen naar de verzamelvakken in de afbeelding weergegeven. De kassamedewerker zal aangeven wanneer ouders/verzorgers het pand mogen betreden om te helpen bij het omkleden. Na het omkleden zal het zwembad zo snel mogelijk verlaten moeten worden. Voor zwemmers zonder begeleiding is het zaak om de spullen mee te nemen naar de verzamelvakken in de afbeelding weergegeven. Voor zwemmers met begeleiding is het de bedoeling dat de begeleiding alle spullen meeneemt tot het moment van weer omkleden om naar huis te gaan.
Kleedkamer met vakken