Vooraankondiging:

De Algemene Ledenvergadering zal dit jaar plaatsvinden op dinsdagavond 27 maart 2018