Vooraankondiging:

De Algemene Ledenvergadering zal dit jaar plaatsvinden op dinsdagavond 27 maart 2018

De in onderstaand overzicht opgenomen bedragen worden gehanteerd voor het kalenderjaar 2018.

Contributies 2018

Jeugleden (t/m 17 jaar) € 36,50
Senioren € 44,50

Contributiegelden betaalt u voor het lidmaatschap van onze vereniging en de afdracht aan de Reddingsbond.
Contributie betaalt u voor een heel jaar of een gedeelte van het jaar (afhankelijk wanneer men lid wordt) en kan niet terugbetaald worden bij tussentijdse opzegging. Contributie betaalt u dus tot en met 31 december van het lopende jaar.

Lesgelden 2018

Lesgeld (ineens) € 270,00  
Lesgeld (in 3 termijnen) € 300,00 Termijn bedrag: € 100,00
Lesgeld 15 weken dubbelzwemmen € 100,00  

Lesgelden kunt u 1 een keer betalen en dan geldt de periode van 1 januari tot en met 31 december van het lopende jaar.

Bij betaling van een heel jaar krijgt u 30 euro korting. Deze korting vervalt wanneer u tussentijds opzegt.
Bij latere instroming dan 1 januari van een lopend jaar betaald u altijd in termijnen en is het voor dat jaar geen korting mogelijk.

Overige

Inschrijfgelden nieuwe leden € 10,00
Diplomazwemmen Zwem-ABC € 15,00
Diplomazwemmen Zwemmend Redden € 17,50

Diplomakosten zijn voor het diploma, administratieve kosten hiervoor en de huur van het zwembad

te betalen vóór 1 april contributie + lesgeld ineens

Indien u in 3 termijnen wenst te betalen:

te betalen vóór 1 april contributie + lesgeld 1e termijn
te betalen vóór 1 juli lesgeld 2e termijn
te betalen vóór 1 oktober lesgeld 3e termijn

Jeugdsportfonds

Wij kunnen voor u de subsidie aanvragen vanuit de gemeente Delft, U kunt dan tot € 325,00 korting krijgen per jaar. U kunt een mail sturen naar onze JSF contactpersoon voor meer informatie of aanvraag, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor het gebruik maken van het jeugdsportfonds gebruiken wij wel andere opzegregels, vraag hiernaar bij uw aanvraag via ons.

Lidmaatschap

Lid worden:

Altijd mogelijk per direct.

Lidmaatschap stoppen:

Schriftelijk per brief of e-mail opzeggen vóór 1 december van het lopende kalenderjaar.
Lidmaatschapsgelden (contributie) moeten altijd voor het gehele kalenderjaar
worden voldaan.
Lidmaatschap stopt per 1 januari van het komende kalenderjaar.

Zwemlessen

Lesgelden moeten altijd tot aan de betreffende periode worden voldaan.
Wanneer men niet tijdig opzegt, dient het zwemgeld tot de volgende opzegdatum te worden betaald.

Volgen zwemlessen:

Instromen (brevetten zwemmend redden, zwemdiploma's A, B en C) mogelijk na overleg.
Nieuwe kinderen starten per augustus/september, november/december of per maart/april.

Zwemlessen stoppen na 1e periode:

Schriftelijk per brief of e-mail opzeggen vóór 1 mei van het lopende kalenderjaar.
De zwemlessen stoppen per 1 mei van het lopende kalenderjaar.

Indien het lesgeld voor het gehele jaar reeds betaald is, zal er restitutie plaatsvinden voor het betaalde lesgeld van de 2e en 3e periode.
Er zal géén restitutie plaatsvinden over het deel contributie.

Zwemlessen stoppen na 2e periode:

Schriftelijk per brief of e-mail opzeggen vóór 1 augustus van het lopende kalenderjaar.
De zwemlessen stoppen per 1 augustus van het lopende kalenderjaar.

Indien het lesgeld voor het gehele jaar reeds betaald is, zal er restitutie plaatsvinden voor het betaalde lesgeld van de 3e periode.
Er zal géén restitutie plaatsvinden over het deel contributie.

Zwemlessen stoppen na 3e periode:

Schriftelijk per brief of e-mail opzeggen vóór 1 december van het lopende kalenderjaar
De zwemlessen stoppen per 1 januari van het komende kalenderjaar.

In de 3e periode zal er geen restitutie plaatsvinden van zwemlesgelden.
Het totale jaarbedrag moet worden voldaan.

                                                                                                    

 Privacy Statement Delftse Reddingsbrigade

 Algemeen

In dit document legt de Delftse Reddingsbrigade (hierna genoemd de vereniging en DRB) het privacybeleid van de vereniging uit. Het privacybeleid is opgesteld om de privacy van leden en personen die met de DRB in aanraking komen te kunnen garanderen. De DRB zal altijd proberen te handelen binnen de kaders die in dit document zijn aangegeven en daarmee alles doen om de privacy van de betrokkenen te garanderen.

De DRB heeft dit document opgesteld in navolging van de nieuwe AVG wetgeving (25 Mei 2018). In samenvatting betekent dit dat na instemming van dit document dat men toestemming geeft aan de DRB voor:

  • Het verwerken van persoonsgegevens (in de breedste zin van het woord) voor het doel waarvoor deze noodzakelijk zijn. Het doel en de bijbehorende gegevens worden verder in dit document uitgelegd.
  • Het doorgeven van noodzakelijke persoonsgegevens aan derden voor het doel waarvoor deze noodzakelijk zijn. Het doel en de bijbehorende gegevens worden verder in dit document uitgelegd.

De betrokkenen kunnen ervan uitgaan dat de DRB de volgende zaken zal ondernemen om privacy schending te voorkomen:

  • Passende technische/organisatorische maatregelen
  • Geen persoonsgegevens te verstrekken aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van doeleinden waarvoor deze noodzakelijk zijn
  • Op de hoogte te zijn van de rechten van betrokkenen en deze te respecteren
  • Het uitdrukkelijk toestemming vragen indien wij persoonsgegevens moeten verwerken

Dit document is voor elk lid, ondanks dat dit in de mannelijke persoon is geschreven.

Indien er na dit document nog vragen zijn dan kan u contact opnemen met de AVG-Functionaris:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Leden

Voorzitter Frouktje de Lange
Lid Gerard van der Gaag  
Lid Marieke Siebring  
Lid Kim van Heusden  

Contact

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Leden

voorzitter

bestuurslid waterhulpverlening & rampenbestrijding

Bart van Beek  
lid Brian de Pagter
 
lid Gie Kho
 
lid Niels de Winter  

Contact

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.