"Afscheid nemen bestaat niet"

We nemen afscheid van jouw leven,
niet van de man die je was.
De mooie herinneringen blijven
voor altijd in ons hart.

 

In memoriam 

 

Op vrijdag 23 augustus 2013 is op 82 jarige leeftijd overleden ons erelid

 

 

KAREL VAN ZWIETEREN

 

 

Voor Karel geldt zeer zeker de uitdrukking: "Bij ieder overlijden wordt een herinnering geboren".

 

Karel stond welhaast aan de wieg van de Delftse Reddingsbrigade. Hij was bij ontzettend veel evenementen betrokken: een nachtmarathon in Rozenburg, compleet met caravan en de overbekende blauwe bungalowtent; als begeleider van de wedstrijdploeg stond hij zeer vaak aan de rand van het bad om zijn pupillen te coachen en aan te moedigen.

 

Je kon hem uittekenen op de vrijdagavond in het Sportfondsenbad bij onder andere de trimploeg.
Hij was voorlopig nog altijd de enige binnen de Delftse Reddingsbrigade die van zijn hobby zijn werk maakte. Zijn gereedschapskist met timmergereedschap bleef achter in het schuurtje om als zwemonderwijzer bij het zwembad zijn maatschappelijke carrière voort te zetten.

 

Als zwemonderwijzer was hij ook bevoegd examens af te nemen. Op ontzettend veel diploma's staat dan ook zijn handtekening.
Maar Karel deinsde er ook niet voor terug gipsen beeldjes te maken om die vervolgens op de rommelmarkt te verkopen ten behoeve van "de Dwaze Spartelaar".

 

Helaas, als rode draad door het hele gebeuren liep zijn slopende ziekte. Ogenschijnlijk ging hij daar heel laconiek mee om "Het is nu eenmaal zo", maar toch knaagde het aan hem.
Karel was sowieso een man van weinig woorden, maar had weldegelijk een eigen mening. Zo had hij over het vernieuwde zwem ABC een duidelijk standpunt.

 

Meer en meer moest hij zijn Reddingsbrigade los laten. Maar de interesse voor zijn club bleef bestaan, hij sloeg geen jaarvergadering over. Op 5 september 1987 werd Karel terecht benoemd tot erelid.

 

Karel, reuze bedankt voor alles, rust zacht. Zijn naaste omgeving wensen wij alle kracht toe het verlies te dragen.

 

 

 

Namens,

het bestuur en leden van de Delftse Reddingsbrigade